Edunvalvonta

Turvallisuusalalla toimii lukuisia työntekijöiden ja työnantajien edunvalvonta- ja yhteistyöorganisaatioita. Alta löydät lisätietoja alan keskeisimmistä toimijoista.

Ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliittona toimii Turvallisuusalan ammattiliitto ry, tuttavallisemmin Turva, jonka jäseniksi voivat liittyä yksityisellä turvallisuusalalla työskentelvät henkilöt. Turva on Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsenyhdistys ja täten liittyessäsi Tuvan jäseneksi sinusta tulee myös samalla PAM:in jäsen.

Lisätietoja Turvallisuusalan ammattiliiton tominnasta löydät yhdistyksen kotisivuilta.

Työnantajien edunvalvonta

Työnantajien edustajana mm. työehtosopimusneuvotteluissa toimii turvallisuusalalla Palvelualojen työnantajat eli Palta.

Toinen merkittävä turvallisuusalan työnantajien etuja Suomessa ajava toimija on Suomen Vartioliikkeitten liitto ry, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä yhteistoimintaa sekä ajaa niiden elinkeinopoliittisia etuja eli toimia alan lobbausjärjestönä. Toimialayhdistyksen jäseniä ovat monet suuret turvallisuusalan yritykset kuten Securitas, Loomis ja Avarn.

Finnsecurity ry

Turvallisuusalan yritysten, työntekijöiden ja muiden alan toimijoiden yhteistoimintajärjestöistä merkittävin on Finnsecurity ry, jonka tarkoituksena on vaikuttaa alan kehitykseen, kehittää jäsentensä ammatillista osaamista sekä toimia yleisemmin alasta kiinnostuneiden yhteistyöfoorumina. Yhdistyksen jäseninä on turvallisuusalalla työskentelviä yksityishenkilöitä, alan yrityksiä, vakuutusyhtiöitä, yliopistoja sekä muita oppilaitoksia. Monipuolisen jäsenkunnan johodsta yhdistyksen voidaan nähdä ajavan tasapuolisemmin sekä työntekijä-, että työnantajapuolen etuja, toisin kuin esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeiden tai muiden puhtaasti yhden osapuolen etujen ajamiseen keskittyvien toimijoiden.

Finnsecurity ry toimintaan kuuluu mm.

  • Kahdesti vuodessa kokoontuvan Turvallisuusjärjestöjen foorumin koordinointi
  • Turvallisuusalan FinnSec- ja Finnsecurity-näyttelyiden toteuttaminen
  • Alan edustaminen poliisihallituksen Turvallisuusalan neuvottelukunnassa
  • Alan edustaminen Opetushallituksen turvallisuusalan koulutus- ja tutkintotoimikunnissa
  • Turvallisuus- ja riskienhallinta -lehden julkaiseminen