Koulutus

Taustaa

Turvallisuusalalla on toiminnan luonteen vuoksi monia muita aloja tiukemmat koulutusvaatimukset. Tällä sivulla olen pyrkinyt kuvaamaan keskeisimmät Suomessa tarjolla olevat koulutusmahdollisuudet- sekä vaatimukset. Muita mahdollisuuksia osaamisesi kehittämiseen löydät Resursseista.

Yleistä

Vartijan peruskoulutuksen käytyään voi anoa poliisiviranomaiselta vartijakorttia, joka on edellytys vartijana työskentelylle. Vartijakoulutusta järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

Alalla voi suorittaa näyttötutkintona vartijan ammattitutkinnon. Vartijan peruskoulutus on osa vartijan ammattitutkintoa, ja se luetaan hyväksi sitä suoritettaessa. Alalla voi suorittaa myös turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Vartijakortin lisäksi joissakin tehtävissä edellytetään myös järjestyksenvalvojakorttia, jota voi anoa käytyään järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon. Tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Opinnoissa suoritetaan sekä vartijan että järjestyksenvalvojan peruskurssit. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Turvaurakointitehtäviin soveltuvia koulutuksia toisella asteella ovat esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sekä lukkosepän ammattitutkinto ja lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto sekä tietoliikenneasentajan ammattitutkinto ja tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto.

Myös ammattikorkeakouluissa voi opiskella turvallisuusalaa. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK). Koulutusta järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoossa.

(Lähde: ammattinetti.fi)

Pakollinen koulutus

 • Vartijan peruskoulutus
  • Vaihe 1 (40 tuntia)
  • Vaihe 2 (100 tuntia)
 • Voimankäyttökoulutus

Ammatillinen koulutus

 • Vartijan ammattitutkinto (VAT)
 • Turvallisuusvalvojen erikoisammattitutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan amk-tutkinto (tradenomi)
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusalan AMK-tutkinto

Laurea-ammattikorkeakoulu Espoossa on tällä hetkellä ainoa suomalainen korkeakoulu, joka tarjoaa turvallisuusalan koulutusta. Laureassa on mahdollista suorittaa Tradenomin (AMK) tutkinto turvallisuuden ja riskienhallinnan alalta. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen ohjeellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Opinnot suoritetaan Espoon Leppävaaran toimipisteessä sekä verkko-opintoina.

Tutkinto koostuu seuraavista moduuleista:

 • Ydinosaaminen: 150op
  • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
  • Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (30 op)
  • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op)
  • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä (30 op)
  • Service Business (30 op)
 • Täydentävä osaaminen: 60 op
  • Riskienhallinta (20 op)
  • Yrityksen turvallisuustoiminnot (20 op)
  • Turvallisuus avoimessa yhteiskunnassa (20 op)

Laurean mukaan ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet mm. seuraaviin tehtäviin

 • Riskienhallinnan asiantuntija
 • Riskienhallintapäällikkö
 • Risk Manager
 • Turvallisuusasiantuntija
 • Turvallisuussuunnittelija
 • Turvallisuuspäällikkö
 • Security Manager
 • Turvallisuusalan opettaja
 • Palotarkastaja

Lisätietoja koulutuksesta löytyy Laurean kotisivuilta.

(Lähde: laurea.fi)

Oppisopimuskoulutus

Tulossa.

Muut koulutusmahdollisuudet

Tulossa.