Palkkaus

Työehtosopimukseen perustuvat palkat

Hyvä lähtökohta turvallisuusalan palkkatason arviointiin on vartointialan työehtosopimus. Työehtosopimukseen sisältyy oheinen taulukko (TES 25§), joka kuvaa turvallisuusalan työtehtävien vaativuustasoon perustuvia tasopalkkoja sekä palveluslisien vaikutusta. Oheiset tasopalkat ovat tulleet voimaan 1.1.2019 lähtien.

Taulukko 1: Kuukausipalkka

Taulukko 2: Tuntipalkka

Työehtosopimuksen mukaiset tasot perustuvat tehtävien vaativuuteen. Arvioinnissa huomioidaan seuraavat näkökulmat (TES 22§):

 • turvallisuusriskit
 • suojattavat taloudelliset arvot
 • asiakaspalvelun vaatimukset
 • tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot
 • moniammattitaitoisuus
 • rasitustekijät

Eri palkkatasoille kuuluvia tehtäviä on kuvattu TES:issä seuraavasti (TES 24§):

 • Taso I: Harjoittelija
 • Taso II: Perustehtävä, palo- ja tulityövartiointi, henkilötarkastus, henkilöliikenteen valvonta, myymälä- ja paikallisvartiointi, myymälätarkkailija, piirivartiointi, valvomotehtävät
 • Taso III: Perustehtävää vaativampi tehtävä, vastaanottotehtävä, valvonta- ja vartiointitehtävä erityiskohteissa, turvatarkastus, sammutustehtävä, järjestyksenvalvonta, vartiointitehtävä vastaanottokeskuksissa, arvonkuljetustehtävä
 • Taso IV: Erityisen vaativat tehtävät, järjestyksenvalvonta erityiskohteessa, hälytystehtävä, hälytyskeskus- ja palvelukeskustehtävä, rahan käsittely, kohde-esimies/kohdevastaava, turvatarkastus lentokentillä
 • Taso IVA: Arvokuljetus, henkilösuojaus, savu- ja kemikaalisukellustehtävä
 • Taso V: Vuoroesimies

Edelläkuvatun peruspalkan ja palveluslisien lisäksi alan työntekijöille maksetaan TES:in mukaan koulutuslisää, perehdytyslisää, iltatyölisää ja yötyölisää, lauantaityölisää, ylityölisää sekä sunnuntai- ja erityislauantaikorotuksia (TES §25-30).

Voidaan siis todeta, että harjoittelujakson jälkeen vartiointialalle siirtyvä voi odottaa saavansa pääkaupunkiseudulla noin 1700-1800€/kk peruspalkkaa ennen lisiä (muualla Suomessa n. 100€ vähemmän). Jos hän pysyy samoissa tehtävissä, niin suurempia palkankorotuksia on turha odottaa. Palkka saattaa vuosien saatossa nousta n. 100-200€/kk, mutta tuskin sen enempää. Jos taas on valmis siirtymään haastavampiin tehtäviin, voi palkan saada nousemaan lähemmän 2000€/kk (muualla Suomessa n. 100€ vähemmän). Kokeneimmat ja haastavimmissa tehtävissä toimivat vartijat saattavat päästä 2300€/kk tasolle, mutta sitä korkeammat palkat ovat harvinaisia.

Muut selvitykset

Taloussanomat julkaisi 18.6.2010 listauksen 1000 eri ammatin vuosittaisista kokonaiskeskiansioista (brutto) vuonna 2009. Olen koonnut alle kyseisessä tutkimuksessa listatut turvallisuusalan palkat. On hyvä huomioida, että nämä palkat pitävät sisällään erilaiset lisät, jotka eivät sisälly edellä kuvattuihin taulukkopalkkoihin. Turvallisuusalalla erilaiset lisät saattavat muodostaa merkittävänkin osan palkasta.

 • Ylimerivartija 4.425€ (valtio)
 • Vanhempi merivartija 3.684€ (valtio)
 • Ylirajavartija 3.520€ (valtio)
 • Ylivartija 3.471€ (valtio)
 • Vanhempi rajavartija 3.245€ (valtio)
 • Vartija 2.911€ (valtio)
 • Vartija 2.864€ (teollisuus)
 • Nuorempi rajavartija 2.725€ (valtio)

Näistä kolme korostettua ammattia ovat tämän sivuston lukijoiden kannalta keskeisimmät. Valtio näyttää maksavan rivivartijoille hieman yksityistä sektoria parempaa palkkaa. Aineisto sisältää valtion osalta myös ylivartijan palkan, joka on noin 500€ rivivartijan palkkaa korkeampi. Koska tutkimuksesta on jo lähes 10 vuotta, voisi tämänhetkisten keskipalkkojen olevan ainakin inflaation verran korkeampia.

(Lähde: Taloussanomat)

Taloussanomat uudisti aiemman tutkimuksensa 21.5.2015 ja keskittyiä tällöin analysoimaan vuoden 2014 palkkatilastoja. Turvallisuusalan palkat olivat seuraavat:

 • Merivartija 4.328€ (valtio)
 • Rajavartia 3.350€ (valtio)
 • Vartija 3.214€ (valtio)
 • Turvallisuusasiantuntija 4.055€ (valtio)
 • Turvallisuuspäällikkö 4.633€ (valtio)

Valtiolla työskentelevien vartijoiden palkka näyttää kohonneen inflaation tahdissa viiden vuoden aikana hieman 3000 euron paremmalle puolelle.

(Lähde: Taloussanomat)

Iltalehti julkisti vuonna 31.10.2016 vastaavan tutkimuksen yli 2100 eri ammatin tuloista. Tutkimus perustui vuoden 2015 tulotietoihin. Iltalehti käytti läheteenään Tilastokeskuksen aineistoja, joten tuloksia voidaan pitää kohtuullisen luotettavina. Olen jälleen koonnut alle turvallisuusalan palkat:

 • Merivartija 4.516€ (valtio)
 • Rajavartija 3.491€ (valtio)
 • Vartija 3.144€ (valtio)
 • Ylivartija 3.816€ (valtio)
 • Vartijat 2.507€ (yksityinen)

Valtiolla vartijan palkka pysynyt karkeasti samalla tasolla aiempaan Taloussanomien tutkimukseen verrattuna. Rivivartijan palkassa on havaittavissa pientä laskua, mutta ainakin itse oletan laskun johtuvan erosta otannasta, tilastoharhasta tai muutoksesta metodologiassa.

Hälyttävin havainto on kuitenkin palkan muutos yksityisellä sektorilla kun verrataan palkkatasoa Taloussanomien vuonna 2010 julkaisemaan tutkimukseen. Palkkaus on laskenut selkeästi vuodesta 2009. Vuoteen 2009 verrattuna kuukausittainen bruttopalkka on laskenut noin 400 euroa. Osa erosta voi selittyä tutkimusten metodologisilla eroilla tai eroilla otannassa. Tästä huolimatta palkkakehitys näyttää huolestuttavalta. Ovatko työtehtävät ja koulutusvaatimukset muuttuneet? Vai maksetaanko samoista tehtävistä yksinkertaisesti vähemmän kuin aiemmin? Asiaa vaatinee lisäperehtymistä. Mikäli teillä on lisätietoa aiheesta, älkää epäröikö ottaa yhteyttä.

(Lähde: Iltalehti)

Iltalehti julkisti 3.5.2018 listauksen valtiolla työskentelevien henkilöiden kokonaispalkasta (sisältää erilaiset lisät). Oletan aineiston perustuvan vuoden 2017 palkkatietoihin. Alla kiinnostavimmat:

 • Merivartija 4.443€ (valtio)
 • Rajavartija 3.485€ (valtio)
 • Vartija 3.112€ (valtio)
 • Ylivartija 3.962€ (valtio)

Valtion leivissä työskentelevien varijoiden palkat näyttävät pysyneen ennallaan vuoteen 2015 verrattuna mikä yllätti ainakin minut. Ylivartijoiden osalta palkkoihin on tehty hienoisia inflaatiokorjauksia.

(Lähde: Iltalehti)

Sekalaisia havaintoja

Alle olen koonnut muita sekalaisia havaintoja vartijoiden palkkauksesta.

 • Oikotien mukaan vartija-tehtävänimikkeen keskimääräinen palkka on 2.200€/kk (Lähde: Oikotie)
 • Oikotien mukaan järjestyksenvalvoja-tehtävänimikkeen keskimääräinen palkka on 2.050€/kk (Lähde: Oikotie)
 • Duunitorin mukaan yksityisellä sektorilla vartijan keskipalkka on 2.704€/kk ja julkisella sektorilla 3.076€/kk. Luvut perustuvat vuoden 2018 palkkatietoihin (Lähde: Duunitori)
 • Securitaksen kotisivujen mukaan vartijoiden peruspalkka on 1.500-2.000€ välillä (Lähde: Securitas)
 • Palkkavertailu.comin mukaan vartijoiden keskipalkka on 2.194€. Tieto perustuu noin 500 palkkailmoitukseen. (Lähde: Palkkavertailu.com)
 • Iltasanomien vuoden 2017 artikkelin mukaan järjestyksenvalvojan peruspalkka ilman lisiä on n. 1.500-2.000€/kk. Saman artikkelin mukaan suojelu- ja vartiointialan työntekijöillä keskimääräinen palkka on n. 3000€/kk (Lähde: Iltasanomat)
 • Iltasanomien vuoden 2011 artikkelin mukaan vanginvartijan peruspalkka on 1.660€/kk (brutto) ja palkka jää lisienkin kanssa 1.900 euroon kuukaudessa (Lähde: Iltasanomat)
 • Taloussanomien vuoden 2014 artikkelin mukaan vartijoiden palkka on 3.586€ (brutto). Kyseessä on ilmeisesti pääosin julkisen sektorin palkkatasoon perustuva tilasto.
 • Sekalaisen keskustelufoorumiseurannan perusteella (jatkoaika.com, ylilauta.org, pakkotoisto.com, kaksplus.fi, jne.) vartijoiden bruttopalkat pyörivät keskimäärin 2.000 euron molemmilla puolin.

Johtopäätökset

Eri lähteiden ilmoittamat palkat eroavat kohtuullisen paljon toisistaan. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että aloitteleva vartija yksityisellä sektorilla tienaa pääkaupunkiseudulla todennäköisesti peruspalkkana ennen lisiä noin 1600-1800€/kk. Ylityö-, yötyö- ja muiden lisien jälkeen palkka nousee todennäköisesti lähemmäs 2000 euroa kuukaudessa. Hyvässä lykyssä hieman 2000 euron ylikin. Kokemuksen kertyessä voi odottaa palkkatason kasvavan edelleen noin 200-300 eurolla.

Julkisella sektorilla on mahdollista päästä huomattavasti parempaan palkkatasoon (kokonaispalkka jopa yli 3000€/kk), mutta nämä tehtävät edustavat vain hyvin pientä osaa turvallisuusalan työpaikoista. 

Jätä kommentti