Työehtosopimus

Lainsäädännön lisäksi varitointialalla työskentelevien oikeuksia ja velvollisuuksia säätelee Vartiointialan työehtosopimus (TES). TES määrittelee muun muassa seuraavia vartijoiden työsuhteeseen liittyviä seikkoja:

  • Työhön perehdyttäminen (5§)
  • Varoitus (6§)
  • Irtisanominen ja irtisanomisajat (7-8§)
  • Työaika (9-14§)
  • Lepoajat (15-17§)
  • Työajan lyhennys ja arkipyhät (19-21§)
  • Palkkaus (22-26§)
  • Lisät ja muut erityiskorvaukset (27-33§)
  • Sairausajan palkka (41§)
  • Koulutus ja työsuojelu (48-50§)

Viimeisin työehtosopimuskausi alkoi 1.11.2018 ja se päättyy 30.4.2020.